اخبار و رویداد ها

//اخبار و رویداد ها

تفکر استراتژیک والدین درطراحی مسیر موفقیت فرزندان

۱۳۹۸-۲-۸ ۲۲:۲۱:۱۶ +۰۴:۳۰

سخنرانی مهندس مسعود صفری نژاد با موضوع تفکر استراتژیک [...]

تفکر استراتژیک والدین درطراحی مسیر موفقیت فرزندان۱۳۹۸-۲-۸ ۲۲:۲۱:۱۶ +۰۴:۳۰

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

تلفن: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

فکس: 458 761-9562

وبسایت: ThemeFusion

آخرین مطالب

دسته‌ها