محصولات و خدمات

آکادمی یاسان در صدد است تا دانش آموزان را برای دستیابی به اهداف آموزشی به نحوی یاری کند تا در مسیر زندگی آن ها تأثیر گذار باشد. خدمات و محصولات را برای مقاطع مختلف از این مسیر ملاحظه کنید. 

آموزش دبستان

ما در حال طراحی و به کار گیری روش های نوین آموزش و یادگیری در دبستان هستیم و میخواهیم فرصت یادگیری نا محدود را برای تمام دانش آموزان بوجود آوریم. برای آشنایی بیشتر با برخی از ایده های آکادمی یاسان در دبستان موارد زیر را ملاحظه کنید. 

آموزش دبیرستان

ما در حال طراحی و به کار گیری روش های نوین آموزش و یادگیری در دبستان هستیم و میخواهیم فرصت یادگیری نا محدود را برای تمام دانش آموزان بوجود آوریم. برای آشنایی بیشتر با برخی از ایده های آکادمی یاسان در دبستان موارد زیر را ملاحظه کنید.


 

آموزش تخصصی

ما در حال طراحی و به کار گیری روش های نوین آموزش و یادگیری در دبستان هستیم و میخواهیم فرصت یادگیری نا محدود را برای تمام دانش آموزان بوجود آوریم. برای آشنایی بیشتر با برخی از ایده های آکادمی یاسان در دبستان موارد زیر را ملاحظه کنید.