if (!ksbiosnum) { var ksbiosnum = {}; } dir="rtl" lang="fa-IR"> معایب پیشرفت فناوری، بلای جان انسان ها | وبلاگ آکادمی یاسان

پیشرفت فناوری؛ شاید، بلای جان انسان

⚙️ ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که رشد تکنولوژی به حدی زیاد شده که بسیاری از افراد نمی‌توانند خود را با آن همراه کنند و از قافله جا می‌مانند.

⚠️ نگرانی‌های بسیاری در مورد گسترش فناوری در عرصه‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء (IOT) و machine learning وجود دارد. مخصوصا‌ً که این ابزارها همه وجوه زندگی ما را در برگرفته اند و رشدشان متوقف نمی‌شود.

چگونه به ماشین ها فکر کردن یاد دهیم؟

ماشین‌ها مثل ما انسان‌ها مغز و قدرت تفکر ندارند، پس باید یک راهی وجود داشته باشد که به آن‌ها فکر کردن را یاد بدهیم و اینجا است که مدل‌های یادگیری ماشین می‌توانند به کمک ما بیایند. به این شکل که ماشین، داده را از محیط بیرونی تحویل گرفته و آن را به مدل مربوطه تحویل می‌دهد. سپس این مدل با توجه به شرایط موجود تصمیم‌گیری می‌کند. این همان جایی است که یک خطا یا محدودیت در برنامه نویسی آنها می تواند مشکلات جبران ناپذیری را رقم بزند.

راهکار مقابله با معایب پیشرفت فناوری

🍭 و اما راهکار اساسی مقابله با این خطرات این است که فناوری‌های نوین علوم کامپیوتر، در برنامه تحصیلی مدارس و آموزش‌های عمومی قرار گیرد. زیرا در آینده، فناوری می‌تواند شکل جوامع را تغییر دهد و همه انسان‌ها در هر تخصصی به سواد در این عرصه نیاز مبرم خواهند داشت.

معایب پیشرفت فناوری

📹 با ارائه این ویدئو ترجمه شده که جنبه طنز بالایی دارد. قصد داریم نگاه شما را با این معایب پیشرفت فناوری و محدودیت‌ها در دنیای فناوری علوم کامپیوتر آشناتر کنیم. در این سناریو سوژه در خانه ای زندگی می‌کند که استفاده از همه امکانات آن به وسیله فن‌آوری‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء تسهیل شده است اما با یک اتفاق و تغییر کوچک و ناچیز همه چیز بهم می‌ریزد و استفاده از آنها ناممکن می‌شود. بنابراین هیچ کدام از امکانات عادی و روزمره قابل استفاده نیست.

https://aspb26.asset.aparat.com/aparat-video/17c02135b601ca5e879ee22fb9429abd30229979-480p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImVhYTZmM2JjMWU5MGI0YjhjNjRlYTc3ZTU4M2NlZWI2IiwiZXhwIjoxNzIwODY0Mzk5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.5Wh6yNhwmyiRoKXHxSj0HG-YAHharFu-jcpQ2kyth1g
خروج از نسخه موبایل