26 مهر 1399

  بدافزارها

  مقاله دانش آموزان انجمن علمی در مورد بدافزارها: کاری از فاطمه ملک و مهدیه بنی کریم مقدمه: امروزه باید همیشه …
  2 شهریور 1399

  رمز نگاری پساکوانتومی

  رمز نگاری پساکوانتومی کاری از: فاطمه ملک و مهدیه بنی کریم مقدمه در دنياي نوين یکی از مسائل بسیار مهم،…
  31 تیر 1399

  اینترنت اشیا چگونه کار می کند؟

  مقاله دانش آموزان انجمن علمی در مورد اینترنت اشیا: کیارش محبی/ دانیال کامکار/ بردیا شب بو/  سهراب رستمی/ ارسلان سلطان/…
  31 تیر 1399

  اتومبیل خودران

  اتومبیل خودران: گردآوری مقاله: کیان کشاورز مقدمه: واقعیت این است که فناوری اتومبیل‌های خودران تا سال های آینده در اختیار…
  31 تیر 1399

  هواپیماهای نظامی

  مترجمین مقاله : مهدیه بنی کریم. بردیا شب بو. کیان کشاورز اولین هواپیماهای نظامی،هواپیماهای دیده‌بان بودند که در جنگ جهانی…
  دکمه بازگشت به بالا